Video

 

Dokumentaalfilm orjanduslikust maailmakorrast, mis käsitleb inimesi kui tööjõuressurssi ja igavikulisi võlgnikke, kellele ei kuulu endale mitte midagi. Süsteem on kehtestanud igas riigis seadusi ehk juriidilisi reegleid, mis oma olemuselt põhinevad suurejoonelisel pettusel ja organiseeritud kuritegevusel. Kõikidele nendele reeglitele peavad alluma juriidilised kehad ehk fiktiivsed minad, kes eksisteerivad ainult paberkandjal ja süsteemi registrites, küll aga ei kehti need reeglid luust ja lihast inimeste peal, juhul kui inimene ei anna selleks luba.

Saagem teadlikumaks oma õigustest, julgegem seista oma õiguste eest ja ärgem loovutagem oma õigusi kurjategijatele. See suur ülemaailmne orjandusmudel eksisteerib ainult inimeste meeltes ja põhineb teadmatusel ja hirmul.

See info on nüüd teada ja seda enam kappi tagasi ei pane. Nüüd ei ole muud kui tegutseda edasi - üks kõigi ja kõik ühe eest!

 

* * * * * * * * * * * * *

 


NB! Eestikeelsed subtiitrid saad valida, klõpsates video all CC nupule.

 

Kas sul on mingid õigused või sulle ainult tundub nii?

Kas sina oled elus inimene või oled sa surnud ehk persoon, isik, kodanik, kaup, ressurss, laip, kummitus, ori?
Elus inimene allub maaõigusele (common law), aga kodanik, isik jne kuulub Inglise mereseaduse alla ehk mereröövlite meelevalda, kes võivad temaga teha just seda, mis neile meeldib.

Siis mõistame ka seda, kui lihtne on kodaniku kallal kasutada vägivalda, teda mürgitada, kiiritada, petta ja paljaks röövida. Kuidas aga kõrgema astme olendist Elusast Inimesest sai ilma õigusteta paaria ehk kodanik, isik, kummitus, laip - selle räägibki lahti see video.
Valiku langetad sa ise - kas olla inimene või olla ori.