Tere tulemast Eestimaa Elusate Inimeste lehele!

Eestimaa Elusate Inimeste kogukond on loodud selleks, et pakkuda seaduslikku õiguskaitset Eestimaa elusatele inimestele, meestele ja naistele. Me oleme pannud oma sünni kirja maailma kõrgeima kohtuorgani The Common Law Courti andmeregistrisse - mis tähendab avalikult teatamist, et me oleme elusad inimesed ning kuulume elusate inimeste rahvusvahelise kohtu The Common Law Courti jurisdiktsiooni alla. Sellise staatusega inimese sundimine statuutsüsteemi (sh Eesti vabariigi seaduste) alla on kriminaalne sund ning kuritegu inimeste vastu. Igaüks, kes sellise kriminaalse sunni eest on vastutav, kannab selle eest isiklikult ja eraviisiliselt vastutust inimeste ees.

Elusad inimesed asuvad ühiskonnas kehtestatud seadustest väljaspool, nad on suveräänsed ja vabad ega allu statuudi kontrollile, kuni statuutsüsteem ei tõesta, et asub Common Law Courtist kõrgemal. Ja seni pole ka Eesti statuutsüsteemil elusate inimeste üle mitte mingit võimu, kui nad pole ise selleks luba andnud.

 

Mis on common law ehk tavaõigus?

Tavaõigus ehk loomuõigus või ka kombeõigus on kirjutamata õigus, mida pole kehtima pannud seadusandlik võim, vaid mis on tekkinud rahva enese õigustundest. Tava kehtimiseks on vaja, et seda korduvalt rakendataks teatavat liiki õigusküsimuse lahendamisel, et selle kasutamine oleks kestev ja et see oleks üldtuntud.

 

Aidake nõuda meie õigusi ja seaduslikke õiguskaitsevahendeid!

Igapäevaelus ja -töös kasutavad inimesed kõikjal tavaõigust. Need on juured, mis seovad inimkogukondi ja toetavad tingimusteta iga mehe, naise ja lapse elu, väärikust ja heaolu. Need juured on inimeste elu põhialused, kuid võimuesindajad püüavad sellist loomulikku vabadust enda kehtestatud seadustega õõnestada.

Meie tavaõiguste laiendamine kõigile eluvaldkondadele tähendab meelevaldsete seaduste vaidlustamist. Kuid hoolimata sellest, et tavaõigus ehk üldkehtivad normid on meie - inimkonna enamuse seadus, peab piisav hulk inimesi neid järjepidevalt kasutama, et elusate inimeste kohtu ametnikud ja korrakaitsjad saaksid neid jõustada.

 

The Common Law Court

Rahvusvaheline Tavaõiguse Kohus The Common Law Court on loonud kõigi elavate meeste ja naiste andmekogu. Pannes siia kirja oma sünnitunnistuse andmed, kinnitad oma olemasolu elusa inimesena. Ning nüüd on sul kaks võimalust - kas jääda statuutsüsteemi ja selle reeglite alla või astuda Tavaõiguse Kohtu jurisdiktsiooni alla.

Mis tahes teabe kirjapanemine Tavaõiguse Kohtus on tasuta.

Kui sa pole oma sündi elusa inimesena kirja pannud, siis sind sisuliselt ei eksisteeri. Seni on sinu kohta ainus olemasolev kirje juriidiline väljamõeldis, mille riik on sulle lisanud; see tähendab, et kuulud riigi reeglite alla.

 

 

KUST ALUSTADA?

1. Vaata ära film "Elus inimene ja surnud inimene. Põhjalik selgitus"

2. Vaata ära film "Fiktsioon Mina - Orjandussüsteem"

3. Kui said asjast aru, pane oma sünd kirja siin: https://www.commonlawcourt.com/birth-certificates-registration/ või võta abi saamiseks ühendust elusinimene@protonmail.com.