Teated

Koht
Teadaanne vandekohtu otsuse kättetoimetamise kohta (põliseestlased) 10. veebruaril 2020 said järgmised ametnikud kätte vandekohtu otsuse eestlaste põlisrahvaks kuulutamise kohta:
Teadaanne kohtuotsuste kättetoimetamise kohta (5G)   25. jaanuaril 2020 toimunud kohtuistungi otsused on kõigile süüdimõistetutele kätte toimetatud 10. veebruaril 2020.
Info kohtukutsete kättetoimetamise kohta (5G) Kohtukutsed on kõigile 24 süüdistatavale kätte toimetatud 17. jaanuaril.
AVALIK TEADE ÕIGUSE NÕUDEST (5G) AVALIK TEADE ÕIGUSE NÕUDEST seoses 5G tehnoloogia ebaseadusliku paigaldamisega Eestis Veskivee, Umbusi küla, Põltsamaa vald