Teadaanne kohtuotsuste kättetoimetamise kohta (5G)

 

25. jaanuaril 2020 toimunud kohtuistungi otsused on kõigile süüdimõistetutele kätte toimetatud 10. veebruaril 2020.

Teate liik