tavaõiguse kohus

Tere tulemast Eestimaa Elusate Inimeste lehele!

Eestimaa Elusate Inimeste kogukond on loodud selleks, et pakkuda seaduslikku õiguskaitset Eestimaa elusatele inimestele, meestele ja naistele. Me oleme pannud oma sünni kirja maailma kõrgeima kohtuorgani The Common Law Courti andmeregistrisse - mis tähendab avalikult teatamist, et me oleme elusad inimesed ning kuulume elusate inimeste rahvusvahelise kohtu The Common Law Courti jurisdiktsiooni alla. Sellise staatusega inimese sundimine statuutsüsteemi (sh Eesti vabariigi seaduste) alla on kriminaalne sund ning kuritegu inimeste vastu.

Õiguse mõistmine inimeste kätesse!

Meie oleme Tavaõiguse Kohus.

Meie riiklikud õigussüsteemid ei saa hakkama inimeste kaitsmisel, kuna eelistavad omi isiklikke huve avalikkuse huvidele, samuti ei paku nad inimestele enam seaduslikke õiguskaitsevahendeid.

Meeste ja naistena on meil võõrandamatu õigus pidada neid, kes panevad toime kuritegusid inimeste vastu, isiklikult vastutavaks.