maksud

Põliseestlased kinnistasid Eestimaa maa, maavarad, õhuruumi, veealad elusate eestlaste omandisse

1. märtsil 2020 võeti vastu otsus, millega Eestimaa põlisrahvas taastas oma valdused:

"Kogu Eestimaa maa ja maavarad kuuluvad elusatele inimestele, Eestimaa Põlisrahvale. Kinnistame Eestimaa maa, maavarad, õhuruumi, veealad jäädavalt ja igaveseks elusate eestlaste omandisse."