kiirgused

Eestimaa Elusate Inimeste Kohus kuulutas eestlased Põlisrahvaks

25. jaanuaril 2020. aastal esimest korda kogunenud Eestimaa Elusate Inimeste kohus kuulutas oma esimese otsusena eestlased põlisrahvaks:

"Meie, lihast ja luust, Hinge omavad Elusad Inimesed, Läänemere idakalda alal, mida täna Eestimaaks nimetatakse, juba mitmeid sajandeid loodusega kooskõlas elanud hõimude eesti keelt kõnelevad ja end eestlasteks määratlenud järeltulijad, kuulutame end eestlastena praegu Eestimaana tuntud maa põlisrahvaks ja nõuame Meie õiguste eelistunnustamist Meie põlisel kodumaal - Eestimaal."