vandekohus

Eestimaa Elusate Inimeste Kohus kuulutas eestlased Põlisrahvaks

25. jaanuaril 2020. aastal esimest korda kogunenud Eestimaa Elusate Inimeste kohus kuulutas oma esimese otsusena eestlased põlisrahvaks:

"Meie, lihast ja luust, Hinge omavad Elusad Inimesed, Läänemere idakalda alal, mida täna Eestimaaks nimetatakse, juba mitmeid sajandeid loodusega kooskõlas elanud hõimude eesti keelt kõnelevad ja end eestlasteks määratlenud järeltulijad, kuulutame end eestlastena praegu Eestimaana tuntud maa põlisrahvaks ja nõuame Meie õiguste eelistunnustamist Meie põlisel kodumaal - Eestimaal."

Common Law Courti otsus (UK): 5G paigaldamine tuleb peatada

 

Inimesed (esindaja Willie Mercer) vs. Theresa May ja Nicky Morgan

Common Law Court kogunes 22. septembril 2019, et arutada 5G ebaseaduslikku paigaldamist ning tervisekahjustusi ja majanduslikku kahju, mida see põhjustab elusatele inimestele.

Kostjad, kes olid kätte saanud kohtukutse, teabe kohtu kohta ning koopia süüdistusest, ei ilmunud istungile, ei esitanud kirjalikku vastust ega avaldanud soovi osaleda kokkuleppemenetluses, et lahendada asi enne kohtuistungit.

Õiguse mõistmine inimeste kätesse!

Meie oleme Tavaõiguse Kohus.

Meie riiklikud õigussüsteemid ei saa hakkama inimeste kaitsmisel, kuna eelistavad omi isiklikke huve avalikkuse huvidele, samuti ei paku nad inimestele enam seaduslikke õiguskaitsevahendeid.

Meeste ja naistena on meil võõrandamatu õigus pidada neid, kes panevad toime kuritegusid inimeste vastu, isiklikult vastutavaks.