Põliseestlased kinnistasid Eestimaa maa, maavarad, õhuruumi, veealad elusate eestlaste omandisse

kinnistamise teade-vpilt

1. märtsil 2020 võeti vastu otsus, millega Eestimaa põlisrahvas taastas oma valdused:

"Kogu Eestimaa maa ja maavarad kuuluvad elusatele inimestele, Eestimaa Põlisrahvale. Kinnistame Eestimaa maa, maavarad, õhuruumi, veealad jäädavalt ja igaveseks elusate eestlaste omandisse."

Lisaks sätestatakse, et Eestimaa maa maavarad ning maavaradest, vetest ja õhuruumi kasutamisest saadud ja saadav tulu kuuluvad ainult Põlisrahvale, Eestimaa maad ei või müüa kellelegi, kes pole Eestimaa Põlisrahva liige (ainult Põlisrahvas saab omada Eestimaa maad) ning et Põlisrahvalt nendele kuuluva maa ja muu vara eest maksude nõudmine on keelatud.

Vaata otsust: pdf.