Õiguslik teadaanne CLC kohta

LN-pilt

Suurbritannia ja rahvusvaheline Tavaõiguse kohus (Common Law Court)

Õiguslik teadaanne

Teadmiseks kõigile seadusjärgsetele ametiasutustele ja töötajatele – CLC kaardil nimetatud inimene on pannud oma sünni kirja tavaõiguse kohtus The Common Law Court ja allub seega tavaõiguse kohtupädevusele.

CLC kaardil nimetatud inimene on samuti võtnud enda omandisse temaga seotud juriidilise fiktsiooni ja ka see kuulub tavaõiguse kohtupädevuse alla.

Niikaua kuni seadusõiguse kohtud ei suuda piisaval määral kinnitada, et neil on tavaõiguse kohtu ees ülimuslik ja kestev nõudeõigus, on seadusõiguse jõustamine õigusvastane.

Kõik, kes püüavad kriminaalselt sundida seda inimest surve all nõustuma ebaõiglase otsusega, teades, et neil puudub õigus kasutada juriidilist isikut, kes ei ole nende omandis, võivad sellega toime panna pettuse, mille eest nad vastutavad isiklikult ja eraviisiliselt, makstes sellele inimesele kahjutasu.

Dokument: pdf.