Õiguse mõistmine inimeste kätesse!

Meie oleme Tavaõiguse Kohus.

Meie riiklikud õigussüsteemid ei saa hakkama inimeste kaitsmisel, kuna eelistavad omi isiklikke huve avalikkuse huvidele, samuti ei paku nad inimestele enam seaduslikke õiguskaitsevahendeid.

Meeste ja naistena on meil võõrandamatu õigus pidada neid, kes panevad toime kuritegusid inimeste vastu, isiklikult vastutavaks.

Sellest lähtuvalt otsustasid inimesed seadusliku alternatiivina kutsuda kokku tavaõiguse kohtud, et pakkuda seaduslikke õiguskaitsevahendeid, mis seisavad avaliku huvi eest ning kus puuduvad isiklikud huvid.

 

Kuidas peaks õigus toimima loodusseadustele tuginedes?

          * Kas usud, et inimestel on võim?

          * Kas usud, et riik peaks rahva ees vastutama?

          * Kas usud, et kõiki tuleks panna isiklikult vastutama kõigi toimepandud kuritegude eest?

 

On käes aeg seista koos ja oma õigusi kaitsta.

Igaüks on oma käitumise eest vastutav. Inimeste kannatused ei ole enam vastuvõetavad.

MEIE OLEME TAVAÕIGUSE KOHUS.