Kohtuotsused

Otsuse Nr. Kohtuotsus Kuupäev Asukoht
1 Eestlaste kuulutamine põlisrahvaks Umbusi
2 Vandekohtu otsus 5G tehnoloogia kohta Umbusi