Eestimaa Elusate Inimeste Kohus kuulutas eestlased Põlisrahvaks

põlisrahvaks kuulutamine

25. jaanuaril 2020. aastal esimest korda kogunenud Eestimaa Elusate Inimeste kohus kuulutas oma esimese otsusena eestlased põlisrahvaks:

"Meie, lihast ja luust, Hinge omavad Elusad Inimesed, Läänemere idakalda alal, mida täna Eestimaaks nimetatakse, juba mitmeid sajandeid loodusega kooskõlas elanud hõimude eesti keelt kõnelevad ja end eestlasteks määratlenud järeltulijad, kuulutame end eestlastena praegu Eestimaana tuntud maa põlisrahvaks ja nõuame Meie õiguste eelistunnustamist Meie põlisel kodumaal - Eestimaal."

Otsuses sedastatakse, et põlisrahva elundid, veri, DNA, luud, kondid, juuksed, nahk, küüned, hambad, looted, kõik muud elusad koed kuuluvad ainult neile endale ning nende eemaldamist inimese tahte vastaselt käsitletakse tahtliku vigastamise või mõrvana. Põlisrahva lapsed kuuluvad ainult nende vanematele ning kellelgi pole õigust neid vaimselt või füüsiliselt kahjustada, eksitada ja oma ärilistes või muudes huvides ära kasutada.

Kõik tegevused, mis on suunatud põlisrahva geenide rikkumisele, on keelatud, sh
* vaktsineerimine,
* tehislikud ioniseerivad ja mitteioniseerivad kiirgused tasemetel, mis ületavad bioloogilisi ohutusnorme, ning
* kahjulikud meelemürgid (sh alkohol, narkootikumid, ravimid, rahustid).

Põlisrahva elu ja tervis on puutumatud, nende organismi ei tohi allutada sundravile ega sundvaktsineerimisele. Kellelgi ei ole õigust võtta põlisrahva sekka kuuluvatelt inimestelt elu ega tervist ilma nende teadliku nõusolekuta, takistada nende arengut või vigastada nende keha ühtegi osa.

 

Kohtuotsus: http://elusinimene.ee/et/kohtuotsus-polisrahvas

Vaata ka vastuvõetud lisa eestlaste põlisrahvaks kuulutamisele: pdf.

 

Mida täpselt tähendab "põlisrahvas" ning millised on põlisrahva õigused, saad lugeda siit:

* ÜRO Põlisrahvaste õiguste deklaratsioon

* Euroopa Parlamendi raport maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta