CLC teadaanne maailma liidritele ja riigipeadele

CLC-teadaanne

Common Law Court avaldas 6. aprill 2020. aastal Arbroathi Deklaratsiooni 700. aastapäeval teadaande maailma liidritele ja riigijuhtidele, et tuletada meelde elusate inimeste staatust ja kinnitada tavaõiguse alla kuuluvate inimeste positsiooni ning Common Law Courti / Tavaõiguse Kohtu volitusi ja jurisdiktsiooni.
Teadaandega korrati 3. jaanuaril 2019 vastu võetud Common Law Courti deklaratsiooni:

Kõigile elusatele meestele ja naistele – me seisame ühinenult koos ja esitame selle deklaratsiooni Common Law Courti Toimingute Raamatusse igavesti säilitamiseks.

Meil, inimestel, on meile looja poolt antud loomupärased sünniõigused, mis kaitsevad meid teiste tekitatava kahju, kaotuste ja vigastuste eest. Mehed ja naised on nüüdseks juba palju aastaid talunud riigi kuritegelikku ja petlikku käitumist,mis on meile peale surutud vastu meie tahtmist nii kriminaalse sunni kui ka juriidilise pettuse teel. Hirm ja fiktsioon on seega ühendatud, et siduda meid orjusesse.

Riik on pannud toime rünnakuid, ülekohut, tapmisi, rööve, vargusi, õigusvastast vangistamist ja lugematul hulgal muud rahva vastu suunatud vägivalda, säästmata kedagi tema vanuse, soo või ameti tõttu. Nendele röövimistele, rüüstamistele ja tapmistele on pannud nad valeliku nime „Valitsus“, nad on võtnud meilt meie iidsed vabadused ja nimetavad seda „progressiks“.

Meie, inimesed, ei saa enam kauem taluda selliseid rünnakuid meie lähedaste ja isikuvabaduste vastu ning käesolevaga kinnitame oma loomupärast õigust kuuluda tavaõiguse jurisdiktsiooni alla. Sellisena, nagu see on, põhineb see aegumatutel seadustel, mis reguleerivad inimeste käitumist ja mille meie looja kehtestas juba ammustel aegadel ning mida meie esiisad mäletasid ja armastasid, kui nad meie rahvaid üles ehitasid. Me jääme selle juurde ja mitte ükski ei loobu sellest.

Tuginedes meie esivanemate deklaratsioonile, mis sõlmiti Arbroathis aastal 1320, deklareerime, et seni kuni sada meist on elus, ei saa meid mitte kunagi mis tahes tingimustel panna juriidiliste normide kohustusliku võimu alla. Tegelikult ei võitle me mitte kuulsuse, rikkuse ega aumärkide pärast, vaid ainuüksi vabaduse nimel - millest ükski aus inimene ei loobu, kui ainult oma elu hinnaga.

Käesolevale deklaratsioonile on alla kirjutanud mehed ja naised nende seast, kes kuuluvad ühiselt Common Law Courti / Tavaõiguse Kohtu jurisdiktsiooni alla. See deklaratsioon kantakse Common Law Courti Toimikute Raamatusse 3. jaanuaril 2019 igaveseks säilitamiseks.

 

Pdf (2 lk): https://elusinimene.ee/sites/default/files/2020-07/CLC%20oiguslik%20teadaanne%20ET%202020.pdf
 

Originaal: https://elusinimene.ee/sites/default/files/2020-07/LN%206.04.2020%20to%20world%20leaders%20heads%20of%20state.pdf