AVALIK TEADE ÕIGUSE NÕUDEST (5G)

AVALIK TEADE ÕIGUSE NÕUDEST

seoses 5G tehnoloogia ebaseadusliku paigaldamisega EestisVälja andnud liis:ellert Eestimaa elusate inimeste Pärnumaa kogukonnas 15. jaanuaril 2020.

Mina, liis:ellert, teatan avalikult oma isiklikust õiguse nõudest ja seaduslikust põhjusest, vastavalt minu eesõigusele elusa, luust ja lihast naisena, kutsuda kokku ja määrata ametisse Universaalseaduse Kohus; seetõttu pöördun kõikide asjatundlike meeste ja naiste poole, et nad toetaksid ja aitaksid mind selle seadusliku õiguse osas.

Lisaks teatan avalikult oma isiklikust õiguse nõudest ja seaduslikust põhjusest kutsuda kokku ja moodustada Universaalseaduse kohtu osana vähemalt kaheteistkümnest elusast mehest või naisest koosnev vandekohus, et langetada otsus 5G tehnoloogia ebaseadusliku paigaldamise kohta Eestis.

Soovin kohtuotsust, kinnitamaks järgnevate süüdistatavate ebaseaduslikku tegutsemist seoses inimeste ja keskkonna kahjustamisega, inimeste õiguste ignoreerimisega ning kriminaalse sunni kasutamisega, mis kaasneb nende vastutusel ja loal toimuva 5G tehnoloogia paigaldamisega:

1) Urmas Espenberg
2) Hele Everaus
3) Liina Kersna
4) Helmen Kütt
5) Tõnis Mölder
6) Signe Riisalo
7) Priit Sibul
8) Marika Tuus-Laul
9) Viktor Vassiljev
10) Riho Breivel
11) Igor Kravtšenko
12) Erki Savisaar
13) Üllar Saaremäe
14) Yoko Alender
15) Heiki Kranich
16) Jevgeni Ossinovski
17) Kalle Palling
18) Siim Sikkut
19) Tanel Kiik
20) Jelena Tomasova
21) Leena Albreht
22) Rene Kokk
23) Jüri Ratas
24) Ülle Madise

Lisaks soovin kohtuotsust 5G tehnoloogia paigaldamise viivitamatu peatamise kohta, kuna seni ei ole suudetud tõestada selle ohutust ei inimese tervisele ega keskkonnale ning paljude teadlaste kinnitusel seda tõestada ei olegi võimalik, kuna sellise kiirguse ohutut fooni ei ole leitud.

Seadusest tulenevalt on sellised otsused vajalikud, et tagada õiguslik kaitse.

Lisaks teatan avalikult, et eelnimetatud elusate inimeste vandekohtul on pädevus mõista selles asjas kohut ning kuulutada välja kohtuotsus, tuginedes kohtule esitatud tõestatud ja ümberlükkamatutele tõenditele.

 

Siinkohal soovin avalikult oma kogukonna toetust, et moodustada eelmainitud Universaalseaduse kohus ning vähemalt kaheteistkümnest mehest või naisest koosnev vandekohus, kes vannutatakse tegutsema kohtuprotsessi ajaks, kooskõlas loodusseadustega, tõendusreeglitega ning menetluse nõuetega.

Esitan selle avaliku õiguse nõude vabal tahtel, ilma sunni või tagamõtteta, õigluse ja avaliku heaolu huvides.
 

 

liis:ellert, elus inimene, luust ja lihast naine, kõik õigused kaitstud
_________________________
Nõude esitaja

 

raivo:varik
_________________________
Tunnistaja

 

15. jaanuar 2020
___________________________
Kuupäev

Kohtuistungi toimumise koht
Veskivee, Umbusi küla, Põltsamaa vald